Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 3:1-9"

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2015 II Ti-mô-thê 3:1-9Tỏ Vẻ Ngoan Đạo “Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi” (câu 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để chúng ta nhận ra bản chất thật của một người? Lời của Sứ đồ Phao-lô khuyên hãy lánh xa những loại người như thế có mâu thuẫn với tinh thần Cơ Đốc không? Vì sao? Để chống lại nếp sống giả hình, Cơ Đốc nhân cần sống như thế nào? Một người ăn bận đẹp đẽ, sang trọng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top