Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Ti-mô-thê 2:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2017   II Ti-mô-thê 2:1-2 Nguyên Tắc Ủy Thác   “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác” (câu 2 BTT).   “Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (câu 2 BTTHĐ).   Câu h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top