Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13"

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2015 II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13Nghĩa Vụ Từ Thiện “Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:13). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh dạy gì về việc lành? Mục đích việc làm lành của Cơ Đốc nhân là gì? Có người cho rằng Hội Thánh chỉ nên đi giảng Tin Lành mà không cần phải làm việc từ thiện. Bạn nghĩ thế nào? Hội Thánh bạn có làm công tác từ thiện nào không? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top