Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Sử Ký 29:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2017 II Sử Ký 29:1-11Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng “Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn Đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dáy khỏi nơi Đền Thánh đi” (câu 5b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia được nhận định như thế nào trước mặt Chúa? Ông đã làm gì ngay trong năm đầu tiên trị vì? Vì sao người Ít-ra-ên cần phải được thanh tẩy? Đời sốn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top