Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Sa-mu-ên 16:5-14"

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016 II Sa-mu-ên 16:5-14Nhịn Nhục Chịu Đựng Lẫn Nhau “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Si-mê-i rủa sả Vua Đa-vít? Phản ứng của Vua Đa-vít như thế nào? Lý do nào khiến Vua Đa-vít có thể nhịn nhục đến thế? Bạn có thể im lặng chịu đựng trước lời lăng mạ của người khác không? Mộ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top