Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Sa-mu-ên 13:20-39"

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2016 II Sa-mu-ên 13:20-39Một Cuộc Báo Thù “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai; nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời...” (Rô-ma 12:19a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-sa-lôm đã làm gì khi em mình bị gian hiếp? Để có thể giết được ông Am-nôn, ông Áp-sa-lôm đã phải chuẩn bị điều gì? Điều này cho thấy gì về tấm lòng hận thù của con người? Bạn có đang gi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top