Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Phi-e-rơ 3:17-18"

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2017 II Phi-e-rơ 3:17-18Đời Sống Tấn Tới “Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 18a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu làm những điều nào? Lời khuyên “hãy giữ cho cẩn thận” nói lên điều gì? Thế nào là “tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa”? Tại sao Cơ Đốc nhân cần phải “tấn tới”? B ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top