Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Cô-rinh-tô 8:7-15"

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2015 II Cô-rinh-tô 8:7-15Nguyên Tắc Ma-na “Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau, theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi” (câu 14, 15). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời ban ma-na cho dân Chúa, có điều đặc biệt nào xảy ra? Sứ đồ Phao-l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top