Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Cô-rinh-tô 5:11-15"

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016 II Cô-rinh-tô 5:11-15Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (3) “… Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Câu hỏi suy ngẫm: Theo II Cô-rinh-tô 5:15 thì con cái Chúa cần có lẽ sống nào? Sống vì Chúa nghĩa là gì? Làm sao chúng ta có thể làm sáng Danh Chúa? Phục vụ Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top