Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Cô-rinh-tô 4:16-18"

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2017 II Cô-rinh-tô 4:16-18Hướng Về Điều Vĩnh Cửu “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì? Làm sao để không nản lòng trong thử thách hay khi phải đối diện với khó khăn trong cuộc sống? B ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top