Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 9:14-37"

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2015 II Các Vua 9:14-37Công Lý Được Thực Thi “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được xức dầu làm vua, ông Giê-hu đã làm những gì? Những cái chết khủng khiếp của Vua Giô-ram, Vua A-cha-xia, và Hoàng hậu Giê-sa-bên cho chúng ta thấy công lý của Chúa được thực t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top