Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 8:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2015 II Các Vua 8:1-6Ơn Thần Hựu “Ghê-ha-xi đang thuật cho vua hay thế nào Ê-li-sê đã khiến một kẻ chết sống lại, kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Ê-li-sê đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Ghê-ha-xi tâu rằng: Ôi vua chúa tôi! Kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Ê-li-sê đã làm cho sống lại” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top