Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 7:1-20"

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2015 II Các Vua 7:1-20Nghi Ngờ và Vô Tín “Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe báo tin vui, phản ứng của vua Ít-ra-ên và của viên quan hầu cận nâng đỡ vua khác nhau như thế nào? Kết quả là gì? Nghi ngờ và vô tín khác nhau thế nào? Trong câu chuyện Chúa giải cứu thàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2015 II Các Vua 7:1-20Tin Vui từ Những Người Phong Hủi “Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bị bệnh phong hủi trong phân đoạn này đang đối diện với v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top