Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 23:21-30"

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016 II Các Vua 23:21-30Làm Trọn Luật Pháp “Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình,mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Khi trở về Giê-ru-sa-lem, Vua Giô-si-a làm những gì? Những điều vua làm dựa trên nền tảng nào? Sự cải cách của vua có cứu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top