Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 22:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2015 II Các Vua 22:13-20Người Khôn và Người Dại “Vậy, người nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe đọc sách Luật Pháp, Vua Giô-si-a làm gì? Nữ Tiên tri Hun-đa đã truyền Lời Chúa cho Vua Gi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top