Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 21:19-25"

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2015 II Các Vua 21:19-25Trở Lại Con Đường Thờ Tà Thần “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-môn đã làm gì khi ông lên ngôi? Tại sao ông chọn con đường tiếp nối thờ tà thần của vua cha trước đó? Chúng ta áp dụng thế nào trong việc nuôi dạy trẻ thơ? Sau khi Vua Ma-na-se băng hà, Thái tử ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top