Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 21:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2015 II Các Vua 21:1-18Tình Chúa Bao La “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ma-na-se đã cai trị đất nước như thế nào? Trước những tội lỗi của Vua Ma-na-se, Đức Chúa Trời đã nhắc nhở và cảnh báo ra sao? II Sử Ký 33:10-13 cho biết gì về cuộc đời Vua M ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top