Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 20:12-21"

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2015 II Các Vua 20:12-21Bài Học Để Nhìn Lại Mình “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi Thiên 116:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì với sứ giả của vua Ba-by-lôn? Việc làm đó sai trật như thế nào? Hậu quả ra sao? Tại đây bạn học được điều gì? Sự kiện Vua Ê-xê-chia được Chúa chữa lành đã loan truyền đến nhiều nơi, vì vậy đoàn s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top