Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 20:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2015 II Các Vua 20:1-11Vì Danh Ngài “Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ Ta và Đa-vít, kẻ đầy tớ Ta, Ta sẽ bênh vực thành này” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị bệnh và biết mình sắp chết, Vua Ê-xê-chia đã làm gì? Bạn nghĩ gì về lời cầu nguyện và cách chọn lựa dấu hiệu của Vua Ê-xê-chia? Qua câu chuyện này, chúng ta học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top