Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 19:20-28"

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2015   II Các Vua 19:20-28 Đấng Hằng Chăm Sóc “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Ê-xê-chia trình dâng thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp trong Đền Thờ, Đức Giê-hô-va đã trả lời Vua San-chê-ríp như thế nào (câu 21-28)? Qua sự trả lời của Đức Chúa Trời, chúng ta học được gì về Ngài? Sau khi Vua Ê-xê-ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top