Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 19:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2015 II Các Vua 19:1-7 Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi Thiên 55:22). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì khi nghe quan quân báo về những lời xúc phạm và ngăm dọa của ông Ráp-sa-kê? Tại sao vua làm như vậy? Kết quả ra sao? Cách giải quyết nan đề Vua Ê-xê-chia g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top