Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 18:13-37"

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2015 II Các Vua 18:13-37 Chiến Thuật của Kẻ Thù “Vừa lúc ban đầu nó (ma quỷ) đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Câu hỏi suy ngẫm: Quân A-si-ri tấn công Giê-ru-sa-lem bằng chiến thuật nào? Bản chất của chiến thuật đó là gì? Ma quỷ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top