Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 18:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2015 II Các Vua 18:1-12Làm Theo Ý Muốn Chúa “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì sau khi lên ngôi? Câu 6, 7 cho thấy những điểm đáng khen nào của vua? Bí quyết nào để được Chúa ở cùng? Kết quả c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top