Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 16:1-20"

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2015 II Các Vua 16:1-20Thỏa Hiệp với Tội Lỗi “Thầy Tế lễ U-ri làm theo mọi điều Vua A-cha truyền dạy cho người” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-cha là vị vua như thế nào? Ông đã ra lệnh cho Thầy Tế lễ U-ri làm gì? Thầy Tế lễ U-ri đã đáp ứng lệnh truyền như thế nào? Tại sao? Hậu quả của tinh thần thỏa hiệp với tội lỗi là gì? Thái tử A-cha lên ngôi làm vua Giu-đa lúc 20 tuổi và tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top