Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 14:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2015 II Các Vua 14:1-22Thần Tượng và Kiêu Ngạo “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-ma-xia là vị vua như thế nào? Ông đã làm gì sau chiến thắng quân Ê-đôm? Việc làm bởi lòng kiêu ngạo này dẫn đến những hậu quả nào cho ông và cho đất nước? Vua A-ma-xia làm vua Giu-đa và cai trị 29 năm. Vua làm đi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top