Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 12:17-21"

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2015 II Các Vua 12:17-21Cuộc Đời Đi Xuống “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Cuối đời Vua Giô-ách, ông đã phạm những sai lầm nghiêm trọng nào? Hậu quả ra sao? Làm thế nào để chúng ta ngày nay không đi vào vết xe cũ của Vua Giô-ách? Thật đáng buồn vì cuối đời Vua Giô-ách, do Thầy Tế lễ G ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top