Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 11:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2015 II Các Vua 11:1-3 Đức Chúa Trời Tể Trị Dòng Lịch Sử “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10). Câu hỏi suy ngẫm: Bà A-tha-li- là ai? Sau khi Vua A-cha-xia bị ông Giê-hu giết chết, bà A-tha-li đã làm gì? Bà làm như vậy với ý đồ gì? Tại sao Đức Chúa Trời khiến cho Hoàng tử Giô-ách được cứu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top