Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 11:1-16"

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2015 II Các Vua 11:1-16Quyền Lực, Địa Vị, và Ý Chúa “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà A-tha-li là mẹ của vua đầy uy quyền lại không được ai ứng cứu khi bà gặp hiểm nguy? Tại sao quan quân đều ủng hộ và nghe theo lời của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa? Giữa quyền lực, địa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top