Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 11:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2019 II Các Vua 11:1-12 Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn man ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017 II Các Vua 11:1-12Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn mang ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top