Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"II Các Vua 10:1-17"

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2015 II Các Vua 10:1-17Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm “Vậy, bây giờ, hãy nhìn biết rằng: Trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp sẽ chẳng có lời nào sa xuống đất; vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng Ê-li, tôi tớ Ngài, mà phán ra” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-hu đã giết sạch nhà A-háp như thế nào? Lời tiên tri của Chúa trong I Các Vua 21:17-26 đã ứng nghiệm ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top