Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Ti-mô-thê 6:6-10"

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2015 I Ti-mô-thê 6:6-10Vấn Đề Cờ Bạc “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có người vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài xã hội người ta quan niệm thế nào về việc cờ bạc? Có những hình thức cờ bạc nào bạn thường thấy? Con dân Chúa có nên cờ bạc không? Tại sao? Có những điều gì liên quan đến vấn đề cờ bạc mà bạn cần ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top