Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2017 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11Khuyên Bảo và Gây Dựng Nhau “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa nên sống thế nào khi biết ngày Chúa trở lại thình lình như kẻ trộm? Cơ Đốc nhân cần gây dựng đời sống thuộc linh trong Hội Thánh ra sao trong khi chờ đợi Chúa trở lại? Phân đoạn Kinh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top