Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Sa-mu-ên 14:1-15"

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016 I Sa-mu-ên 14:1-15Số Ít Thắng Số Đông “Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy” (I Sa-mu-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-na-than có quyết định gì? Tại sao đây không phải ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top