Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 4:12-16"

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2017 I Phi-e-rơ 4:12-16Vui Mừng Chịu Khổ cho Chúa “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết một người chịu khổ vì Danh Chúa thì có phước? Ông cũng khuyên độc giả chớ chịu khổ vì những việc nào? Bạn nên có thái độ ra sao khi làm tín đồ Đấng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top