Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 3:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2016 I Phi-e-rơ 3:13-17Cơ Hội Làm Chứng “Vì ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy” (I Phi-e-rơ 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân cần phản ứng ra sao trước những sự bức hại, đặc biệt là trong lời nói và cách sống của họ? Động cơ để có thể làm được điều này là gì? Bạn đang đối diện với những sự chịu khổ nào? Những đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top