Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 3:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016 I Phi-e-rơ 3:13-15Sợ Chúa Hơn “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vì sự công bình mà chịu khổ lại là điều phước? Để đối diện với sự bức hại, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải làm gì? Thế nào là tôn Chúa là thánh trong lòng mình? Điều này liên hệ ra sao đến sự bức hại? Theo thống kê, năm 2014 là năm Hội ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top