Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 3:13-14"

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2016 I Phi-e-rơ 3:13-14Chịu Khổ Là Phước “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước” (I Phi-e-rơ 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Câu nói “Ở hiền gặp lành” có đúng theo Kinh Thánh hay không? Tại sao? Trong hoàn cảnh nào bạn có thể bị cười chê, hoặc bị bức hại vì sống theo Lời của Chúa? Chân lý Kinh Thánh nào khích lệ bạn sẵn sàng chịu khổ vì Chúa? “Ở hiền gặp lành” ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top