Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:20-24"

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016   I Phi-e-rơ 2:20-24 Trong Sạch trong Lời Nói   “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (câu 22).   Câu hỏi suy ngẫm: Bằng chứng về sự Chúa Giê-xu không phạm tội thể hiện qua điều gì? Trên phương diện con người, tại sao Ngài làm được như vậy? Bí quyết giúp chúng ta trong sạch trong lời nói là gì?   Đời sống của Chúa Giê-xu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top