Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:18-25"

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2017 I Phi-e-rơ 2:18-25Hành Trình Theo Chúa (2) “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu đầu tiên phải sống thế nào? Chúa Giê-xu để lại gương nào cho bạn? Trên hành trình theo Chúa, ai là người luôn đồng hành, giám sát, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top