Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:18-24"

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2015 I Phi-e-rơ 2:18-24Công Nhân Cơ Đốc “Hỡi người làm đầy tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tính nữa” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những Cơ Đốc nhân là đầy tớ phải có thái độ nào với chủ (câu 18)? Nền tảng của lời khuyên này là gì (câu 21-24)? Vì sao ông lại đưa ra lời ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top