Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2017 I Phi-e-rơ 2:1-5Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau “Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi tín hữu từ bỏ điều gì và yêu mến điều gì? Ông đã dùng hình ảnh nào để ví sánh về Hội Thánh và những tín hữu? Qua đó, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top