Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 2:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2020I Phi-e-rơ 2:1–3Khao Khát Lời Chúa “...thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2 BTT). “Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải từ bỏ điều gì? Để n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2017 I Phi-e-rơ 2:1-3Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa “...hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Một người tin Chúa phải từ bỏ những điều nào? Người đó phải làm gì mới có thể lớn lên trong Chúa? Tại sao Lời Chúa lại được ví như “sữa thiêng liêng? Bạn đang uống “sữa thiêng liêng” m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top