Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 1:3-9"

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017 I Phi-e-rơ 1:3-9 Nền Tảng của Hy Vọng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT). “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bước vào năm mới 2017 bạn hy vọng điều gì? Cơ Đốc nhân đặt nền tảng của hy vọng vào đâu? Tại sao Cơ Đốc nhân vẫn phải đối đầu v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top