Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Phi-e-rơ 1:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2016 I Phi-e-rơ 1:13-17Phải Sống Thánh Khiết “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-e-rơ 1:15).  Câu hỏi suy ngẫm: Xin giải thích từ“ bền chí như thể thắt lưng.” Điều này liên hệ thế nào đến mệnh lệnh phải sống thánh khiết. Làm thế nào con cái Chúa có thể sống thánh khiết? Điều này biểu hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top