Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng1:5"

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016 I Giăng1:5Đức Chúa Trời Là Sự Sáng “Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Giăng dạy dỗ cho Hội Thánh về Đức Chúa Trời đến từ đâu (1:5a)? Điều này cho bạn hiểu thế nào về tầm quan trọng của việc học biết về Đức Chúa Trời? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top