Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 4:9-10"

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2018 I Giăng 4:9-10 Bày Tỏ Bằng Hành Động “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và sự bày tỏ? Sự bày tỏ yêu thương của Đức Chúa Trời mang những đặc tính nào? Đâu là những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2016 I Giăng 4:9-10Đặc Tính của Tình Yêu “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời mang lấy những đặc tính nào? Tình yêu mà bạn đang dành cho người khác giống và khác với những đặc tính này ra sao? Đâ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top