Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 4:7-8"

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2018 I Giăng 4:7-8 Ươm Mầm Tình Yêu “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết tình yêu bắt nguồn từ đâu? Một người nói mình biết yêu thì phải như thế nào? Để bắt đầu cho một mối quan hệ yêu đương, con dân Chúa cần chuẩn bị ra sao? Bạn cần ươm mầm tình yêu của mình cẩn thận như thế nào? Những câu Kinh Thánh quen thuộc khẳng định ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2018 I Giăng 4:7-8 Xuất Phát Từ Bên Trong “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết đâu là nguồn cội của tình yêu thương? Ai là người có thể sống yêu thương? Người không yêu thương là người thế nào? Từ đây bạn nhận ra mố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016 I Giăng 4:7-8Nguồn Tình Yêu “Hỡi người rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, người nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết gì về nguồn gốc của tình yêu thương (câu 7)? Có mối liên hệ nào giữa Đức Chúa Trời – tình yêu thương – con cái Chúa? Vì sao trước giả kêu g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top