Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 4:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2018 I Giăng 4:7-10 Đức Chúa Trời Là Tình Yêu “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng khẳng định chân lý quan trọng nào về bản chất của Đức Chúa Trời? Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại được biểu lộ qua hành động nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2017 I Giăng 4:7-10Hành Động của Tình Yêu “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nguồn gốc của tình yêu xuất phát từ đâu? Cách thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời cho bạn bài học gì? Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta phải sống như thế nào để bày tỏ tì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top