Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 4:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016 I Giăng 4:11-12Bày Tỏ Tình Yêu “Hỡi người rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả, bày tỏ tình yêu là một chọn lựa hay một mệnh lệnh? Vì sao (câu 11)? Tình yêu được bày tỏ đem đến kết quả nào (câu 12)? Người khác có đang nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống mỗi ngày của b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top