Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Giăng 2:15-17"

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2018 I Giăng 2:15-17 Yêu Đức Chúa Trời hay Yêu Thế Gian? “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào? Lý do nào ông đưa ra mệnh lệnh ấy? Con dân Chúa chọn yêu Đức Chúa Trời hay yêu thế gian? Tại sao? Khi đề cập đến “thế gian” và “các v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2017 I Giăng 2:15-17Thái Độ Đối Với Thế Gian “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” mà Sứ đồ Giăng đề cập ở đây có nghĩa gì? Ông khuyên Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào đối với thế gian và những vật thuộc về nó? Ông cho biết thế gian sẽ ra sao? Bạn được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2015 I Giăng 2:15-17Quan Hệ của Hội Thánh Đối Với Trần Gian “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “thế gian” ở đây có nghĩa gì? Tại sao không yêu trần gian? Không làm bạn với trần gian là gì? Tại sao? Không làm theo trần gian là gì? Tại sao? Chúa có nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top